Womanhood

Ang Pagal Kong Katawan

  • Sumo

Masarap na sanang tapusin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagtulog. Naeengganyo na akong ilatag ang pagod kong katawan sa naghihintay na higaan.Ang mga mata ko’y hindi na mapigil ang maya-mayang pagpikit at ang paghikab ko’y dumadalas na rin. Ngunit hindi pa maari.

Habang naririnig ko ang mahinang paghilik ng asawa ko, hinahabol ko ang mga trabahong dapat ay ginawa ko kaninang umaga. Pinipilit kong tapusin ang trabahong pwede ko pang matapos bago tuluyang bumigay ang pagal kong katawan.

Ilang minuto na lang matatapos na ang araw. Sa ayaw ko man at gusto, kailangan ko ng ipahinga ang aking katawan. Sapagkat bukas ay mas maraming kailangang gawin. Kailangang magpahinga para may lakas akong uubusin para harapin ang mga bagong gawain sa tulong at biyaya ng Diyos.

 

1 thought on “Ang Pagal Kong Katawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.